ეთილის ეთანოლი

  • Ethyl Ethanol

    ეთილის ეთანოლი

    ეთანოლი, რომელიც ცნობილია მოლეკულური ფორმულით C2H5OH ან EtOH, არის უფერო, გამჭვირვალე, აალებადი და არასტაბილური სითხე. ეთანოლს, რომლის მასობრივი წილი 99,5% -ზე მეტია, უწყლო ეთანოლი ეწოდება. ეთანოლი არის ალკოჰოლი, არის ღვინის მთავარი ინგრედიენტი, საყოველთაოდ ცნობილი როგორც ალკოჰოლი, ეს არის აალებადი, არასტაბილური უფერო გამჭვირვალე სითხე ოთახის ტემპერატურაზე, ატმოსფერული წნევა, წყლის ხსნარს აქვს განსაკუთრებული, სასიამოვნო სუნი და ოდნავ გამაღიზიანებელი. ეთანოლი წყალზე ნაკლებად მკვრივია და ნებისმიერ დროს ხსნადი შეიძლება იყოს. იხსნება წყალში, მეთანოლში, ეთერში და ქლოროფორმში. მას შეუძლია დაითხოვოს მრავალი ორგანული ნაერთი და არაორგანული ნაერთი.