500 მლ 75% ალკოჰოლის სადეზინფექციო საშუალება TECH-BIO