ბავშვები იყენებენ ხელის სადეზინფექციო საშუალებებს TECH-BIO